[czech] [english]

Výsledky

Analýzy

Odborné publikace

  1. Chroust, K., Fínek, J., Zemánek, P., Brabec, P., Dušek, L.: Zkušenosti s managementem dat retrospektivního klinického projektu v podmínkách české a slovenské onkologie (projekt IKARUS). Klinická onkologie 2009, 22(4):163-167
  2. Fínek, J., Prausová, J., Čmejlová, V., Cwiertka, K., Švébišová, H., Vyzula, R., Holánek, M., Bodorová, M., Slavíček, L., Kubecová, M., Loukotková, L., Neumanová, R., Lepeyová, K., Lysý, M., Šmejkal, J., Soumarová, R., Ryšková, J., Kališová, K., Machanová, J., Bohušová, M., Alakša, V., Streško, M., Šamanová, T., Kůta, M., Vaňásek, J., Vondráčková, K., Vargovčíková, M., Petera, J., Pritzová, E., Bednařík, O., Hlaváčová, A., Jančoková, I., Szeghöová, O., Dammak, A., Lešková, J., Chroust, K., Dušek, L.: Projekt IKARUS - zjištění incidence kostních příhod u karcinomu prsu. Retrospektivní analýza nemocných dispenzarizovaných v onkologických centrech České a Slovenské republiky. Klinická onkologie 2009, 22(4):154-162
  3. Chroust K.: Projekt IKARUS - zjištění incidence kostních příhod u nádorů prsu. Retrospektiva roku 2007 a perspektiva projektu. XIV. Jihočeské onkologické dny (11.-13.10.2007, Český Krumlov)
  4. Fínek J., Chroust K., Dušek L. 2007. Projekt Ikarus. Zjištění incidence kostních příhod u pacientek s nádorem prsu. XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty (23.-25.5.2007, Brno)