[czech] [english]

Rakovina prsu

Incidence (výskyt) zhoubných nádorů prsu v České republice i na Slovensku sice neustále stoupá, snižuje se však mortalita (počet zemřelých). Oba fenomény lze vysvětlit úspěšným programem screeningových vyšetření, která dokážou odhalit rakovinu v časném stadiu, což zvyšuje úspěšnost léčby a snižuje úmrtnost pacientek. V České republice byl plošný mamografický screening oficiálně zahájen v září roku 2002.

Kliknutím na příslušný graf si můžete obrázek zvětšit.

Histologický nález u duktálního karcinomu in situ (DCIS).
(Zdroj: Wikipedia)

Rakovina prsu v České republice


Časový vývoj incidence a mortality nádorů prsu v ČR
Časový vývoj incidence a mortality.
Věková struktura pacientek s nádorem prsu v ČR
Věková struktura pacientek.
Srovnání výskytu rakoviny prsu v ČR a v zahraničí
Srovnání výskytu v ČR a v zahraničí.
(Zdroj: www.svod.cz)

Rakovina prsu ve Slovenské republice


Časový vývoj incidence a mortality nádorů prsu na Slovensku
Časový vývoj incidence a mortality.
Věková struktura pacientek s nádorem prsu na Slovensku
Věková struktura pacientek.
Srovnání výskytu rakoviny prsu na Slovensku a v zahraničí
Srovnání výskytu v SR a v zahraničí.
(Zdroj: www.nor-sk.org)

Zdroje informací na internetu

Problematikou zhoubných nádorů prsu se zabývá celá řada specialistů, zde uvádíme pouze vybrané české a zahraniční internetové zdroje.

České zdroje

www.linkos.cz Oficiální stránky České onkologické společnosti, obsahující řadu užitečných informací pro pacienty a jejich blízké. Zdaleka nejobsáhlejší stránky týkající se onkologické problematiky v ČR.
www.mamo.cz Oficiální stránky projektu "Program mamografického screeningu v České republice". Stránky připravuje Asociace mamodiagnostiků ČR ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně.
www.prevencenadoru.cz Tyto stránky vznikají pod záštitou Masarykova onkologického ústavu v Brně a obsahují mj. rozsáhlé informace o prevenci nádorů prsu, návod na samovyšetření prsu apod.
www.mammahelp.cz MAMMA HELP je nevládní nezisková organizace celostátního charakteru, která sdružuje ženy s rakovinou prsu a jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty.

Zahraniční zdroje

www.cancer.gov Oficiální stránky amerického National Cancer Institute. Kromě informací o rakovině prsu přinášejí řadu informací o dalších onkologických diagnózách, klinických studiích atd.
www.imaginis.com Přehledný portál poskytující detailní informace o rakovině prsu.
www.cancerbackup.org Oficiální stránky britské neziskové organizace Cancerbackup, která poskytuje užitečné informace o všech onkologických diagnózách a rady pro pacienty i jejich blízké.
www.cancersource.com Další americký portál poskytující komplexní informace o onkologických diagnózách.