[czech] [english]

O projektu

Dokumenty

Statistické zhodnocení prospektivní části
k 30. 6. 2013
( PDF soubor, 390 kB)

Protokol projektu IKARUS
( PDF soubor, 177 kB).

 


Rentgenový snímek znázorňuje osteolytickou metastázu v distálním femuru 51leté ženy s pokročilým karcinomem prsu. (Zdroj: eMedicine.com)

více o rakovině prsu...3D-model kyseliny zolendronové, která se řadí do skupiny bisfosfonátů. (Zdroj: Wikipedia)

Úvod

U žen s pokročilým karcinomem prsu se často objevují kostní metastázy, které představují závažný zdravotní problém a výrazně snižují kvalitu života pacientek. Metastázy v kostech způsobují bolest, zlomeniny, hyperkalcemii (příliš vysoká hladina vápníku v krvi a související riziko vzniku ledvinových kamenů) a představují další komplikace, souhrnně označované jako kostní příhody (anglický název „skeletal related events“)*.

Za normálních podmínek kostní buňky zvané osteoklasty kost „rozpouštějí“, zatímco osteoblasty neustále vytvářejí kost novou – tak je kost trvale přestavována a přizpůsobována zátěži. Při postižení kosti nádorem jsou aktivovány osteoklasty, „rozpuštěná“ kost však není nahrazována novou kostí. Výsledkem je oslabení kosti, které je bolestivé a může vyústit ve zlomeninu. Řada klinických studií prokázala, že bisfosfonáty snižují aktivitu osteoklastů (kostních buněk “rozpouštějících” kosti) a snižují tak riziko zlomení kosti, snižují hladinu vápníku v krvi a tím i riziko vytvoření ledvinových kamenů. Bisfosfonáty mají navíc výrazný analgetický efekt (zmírňují bolest).

* Jako „kostní příhody“ jsou v tomto projektu označovány následující stavy:

 • patologická zlomenina,
 • kompresivní zlomenina obratle,
 • radiační léčba kostní metastázy,
 • chirurgická léčba kostní metastázy,
 • nádorem indukovaná hyperkalcemie.

Cíle projektu

Primárním cílem projektu je zjištění incidence kostních příhod u pacientek s metastatickým karcinomem prsu léčených v České a Slovenské republice.

Sekundárním cílem studie je:

 • Analýza zvyklostí léčby kostních příhod
 • Analýza zvyklostí používání bisfosfonátů v prevenci kostních příhod u metastatického postižení skeletu v podmínkách běžné klinické praxe
 • Analýza compliance pacientů při léčbě bisfosfonáty
 • Analýza časového intervalu od vzniku kostní metastázy do objevení se kostních příhod
 • Analýza přežívání pacientek ve vztahu ke kostním příhodám
Registr Ikarus je řešen v rámci projektu CEBO, který si klade za cíl zvýšit kvalitu a počet onkologických klinických studií iniciovanými lékaři a odbornými společnostmi v České republice a na Slovensku.

Vybraná literatura

 1. Lipton A. 2007. Efficacy and safety of intravenous bisphosphonates in patients with bone metastases caused by metastatic breast cancer. Clin Breast Cancer 7(Suppl 1):S14-20.
 2. Mortimer JE, Schulman K, Kohles JD. 2007. Patterns of bisphosphonate use in the United States in the treatment of metastatic bone disease. Clin Breast Cancer 7(9):682-689.
 3. Ross JR, Saunders Y, Edmonds PM, Patel S, Wonderling D, Normand C, Broadley K. 2004. A systematic review of the role of bisphosphonates in metastatic disease. Health Technol Assess 8(4):1-176.
 4. Senaratne SG, Colston KW. 2002. Direct effects of bisphosphonates on breast cancer cells. Breast Cancer Res 4(1):18-23.